Licensed Greencraft Traditional Alexandrian Craft Wicca

Welkom bij Opleidingsgroep Ceall Dara

Ceall Dara (contact) is de oud Ierse naam voor Kildare. In deze plaats worden de vuren voor de Godin Brighid brandende gehouden. Wij hebben dit pad gekozen omdat wij beiden door de maand waarin we geboren zijn, verbonden zijn met de Klimop en de Arend. Bij het pad van de Ster hoort de Godin Brighid. Het lag voor de hand om een naam te kiezen die daarmee verband hield.Vandaar de naam Ceall Dara. Klimop/ Hedera Helix.De Latijnse geslachtsnaam ‘Hedera’ houdt mogelijk verband met het woord voor omklemmen ‘ghea’, maar ‘Hedera’ was ook de naam van het Heiligdom van de God van de Extase en de Wijn, Dionysos/Bacchus. De soortnaam ‘helix’ betekent spiraal.De klimop geeft ons de inspiratie om vast te klampen aan dat wat voor ons belangrijk is en om ons te bevrijden van datgene wat ons tegenhoud op ons pad. De krachten van Klimop zullen ons beschermen en genezen De Arend staat symbool voor de goddelijke kracht.Van alle dieren kan de Arend het hoogste in de hemel vliegen, om vanaf grote hoogte deze wereld te kunnen bekijken. De Arend wordt vaak het oog van de zon genoemd De arend leert ons, dat wij het leven altijd in zijn geheel moeten zien,zowel de licht- als schaduwzijden. Deze opleidingsgroep is ontstaan uit coven Eburon en gevestigd in Heerhugowaard. Iedereen die graag binnen onze groep opgenomen wil worden zal eerst een uitnodiging krijgen voor een intake gesprek.

  • cealldara2
  • Heerhugowaard

    Heerhugowaard is een plaats en gemeente in de regio West-Friesland in de Nederlandse provincie Noord-Holland. Heerhugowaard hoort historisch gezien niet bij Kennemerland maar valt wel onder de gemeentelijke samenwerkingsregio Kennemerland via Noord-Kennemerland. Het huidige Heerhugowaard is ontstaan als agglomeratie tussen de dorpen Zuid, De Noord en 't Kruis, waarbij in eerste instantie Zuid als zelfstandige kern verdween en geheel opging in Heerhugowaard, dat begon als een lintdorp langs de Middenweg, met uitlopers langs onder andere de Hondeweg (thans Van Veenweg). 't Kruis groeide door uitbreiding in de jaren negentig van de twintigste eeuw steeds meer aan bij Heerhugowaard. De Noord is voor een groot gedeelte nog een losliggend dorp, alleen het zuiden is opgegaan in Heerhugowaard.