Licensed Greencraft Traditional Alexandrian Craft Wicca

Welkom bij Greencraft Opleiding.

Een eerste vraag die je voor jezelf moet beantwoorden is of je in een groep (coven) wil opgeleid worden of liever een correspondentiecursus wil volgen. Wil je graag in een coven opgenomen worden dan kan je best naar onze website surfen en daar contact opnemen met de Greencraft . In de Greencraft Traditie hebben we een aantal covens in Vlaanderen, Nederland en de U.S.A maar ook in Spanje en Frankrijk bijvoorbeeld. Dat betekent dat het cursusmateriaal in het Nederlands, Frans, Engels en Spaans beschikbaar is. Als je een mail stuurt naar Greencraft Creations vzw dan wordt er voor je een coven of opleidingsgroep in je buurt gezocht waar je bij zou kunnen aansluiten. Je kan natuurlijk ook op de pagina van de website waar de covens staan, rechtstreeks een mailtje naar een coven (zie menubalk) sturen waar je contact mee zou willen maken.

 • opleiding18
 • Tweede richting: de Boomwandelingen

  Maar je kan ook vragen om eens op een boomwandeling, een infodag of een ander Greencraft “open event” uitgenodigd te worden. Er zijn maandelijkse boomwandelingen vanuit 4 verschillende locaties in Vlaanderen en 1 locatie in Nederland waar je doorgaans mensen uit verschillende covens kunt ontmoeten. Voor de opleidingen zelf moet je 18 jaar zijn.

 • opleiding13

 • Het Intake Gesprek...

  De kennismaking begint altijd met een intake gesprek waarin je uitgelegd wordt waaruit onze levensvisie en opleiding bestaat en waar je zelf ook vragen kan stellen. Tijdens het eerste deel van de opleiding wordt de kandidaat ‘roedi’ genoemd, wat ‘ruwe steen’ betekent. Maandelijks is er een les waarin de geschiedenis en de essentie van de Wicca als religie en als magisch systeem aangeleerd worden. De cursus duurt gemiddeld acht maanden. Na voltooiing van de cursus kunnen geïnteresseerden een neofieteninwijding aanvragen. Na deze inwijding kunnen de neofieten alle Sabbats bijwonen en er wordt een nieuwe lessenreeks gestart waarin meer in detail wordt ingegaan op de Wicca-rituelen en –gebruiken en waarin de kandidaat nader kennismaakt met de symboliek van Keltische Bomenkalender en de Keltische Levensboom. Na minimaal een jaar en een dag kan de neofiet een Eerste-Graads inwijding vragen. Pas dan is men volwaardig lid van een coven en kan men ook de Esbats bijwonen. De eerste-graads die in een coven werken, bestuderen de Kosmologie van de Wicca waarin ook dieper wordt ingegaan op de betekenis van de Machtsdieren. Men leert de diepere symboliek van de Greencraft Levensboom en alle andere traditionele magische technieken.

 • opleiding14
 • Een goed begin...

  Het is niet altijd zeker dat de inwijdingen toegestaan worden. Als de coven geen opleidingscoven is en voltallig is, zal de neofiet geduld moeten oefenen. In sommige gevallen zal er gezocht worden naar een andere coven waar wel nieuwe mensen worden aangenomen. Als je op zoek bent, weet je vaak nog niet zeker of je beter in een groep kunt werken of niet. Maar je kunt in elk geval alvast jezelf informeren door boeken over esoterie en meer specifiek Wicca te kopen of in de bibliotheek op te zoeken. En natuurlijk kan je ook op zoek gaan via het internet. De laatste 15 jaar is er heel veel veranderd en er zijn heel wat goede boeken ook in het Nederlands te vinden. We raden je van harte alle boeken van Vivianne Crowley aan. Ook op het internet ga je al snel ontdekken dat het aanbod zo groot is dat het moeilijk wordt om een keuze te maken. Gebruik je intuïtie maar vooral ook je gezond verstand.

 • opleiding15
 • Ten slotte...

  Tenslotte is er nog de correspondentiekursus waar je een mentor toegewezen krijgt en waar je na voltooiing ervan de neofieteninwijding kunt aanvragen. Soms lukt het niet om onmiddellijk een coven te vinden maar vaak lukt dat wel in de loop van, of na de cursus. Wicca’s met covenervaring kunnen om wat voor reden dan ook op een gegeven ogenblik er de voorkeur aan geven als solitair verder te gaan. Mensen die op zoek zijn naar een coven maar er nog geen gevonden hebben kunnen ook solitair blijven. De solitairen in de Greencraft Traditie hebben tenslotte ook een “band” met elkaar en ontmoeten elkaar ook wel eens op een boomwandeling. Ze mogen deelnemen aan de jaarlijkse Greencraft Coven Convention of andere “Greencraft Events”, maar ze behoren niet tot een coven.

 • opleiding16
 • Verantwoordelijke Opleiding: Bram Greencraft van Greencraft Creations

  Weet waarover hij praat als hij spreekt over solitarians. Bram bezoekt graag andere covens en is een graag geziene gast-heks. Bram is het levend bewijs dat een solitarian niet alleen volwaardig lid is van onze gemeenschap, maar ook zeer gelukkig kan zijn. Bram is kweker van maretak. De fotoos die u hier ziet zijn gemaakt in zijn tuin.

 • opleiding17