Licensed Greencraft Traditional Alexandrian Craft Wicca

Het Spiritueel Weekend 2011 te Nieuwpoort.

Op 8 en 9 oktober vond de derde editie van het Spiritueel Weekend in het Centrum Ysara te Nieuwpoort plaats. Het geheel kaderde in de voorbereiding van het Heksenjaar 2012.

 • spir1
 • Tijdens dit weekend werd iedereen de mogelijkheid geboden om kennis te maken met de wereldgodsdiensten en minder bekende religies. Deelnemers waren: de Rooms Katholieke Kerk, de Anglicaanse Kerk, de Orthodoxe Kerk, de Protestantse Kerk, de Boeddhistische Gemeenschap, de Hare Krishna Beweging, Wicca's en Druïden. De Wicca werd vertegenwoordigd door de Greencraft Traditie.

 • spir2
 • Op zaterdag 8 oktober bestond de Greencraft afvaardiging uit Arghuicha, Albijon en Amor, een uitsluitend mannelijke delegatie dus. De dag werd sfeervol geopend met de inrichting van een altaartje door de Schepen van Cultuur waarop de verschillende strekkingen een symbool konden plaatsen. Voor onze strekking werd gekozen voor het Pentakel. Albijon heeft met zijn Carnix de Greencraftstand op Keltische wijze open verklaard, tot hilariteit van de aanwezigen. De informatiestanden werden doorlopend bemand en gans de dag door werden gratis lezingen en workshops gegeven. s'Namiddags gaf Arghuicha een lezing over : "Greencraft en onze Keltisch-Noord-Germaanse wortels". De dag werd afgesloten om 20:30 met een verrassend spiritueel concert.

 • spir3
 • Op zondag 9 oktober werd de Greencraftstand opnieuw moedig bemand door Amor, deze keer bijgestaan door het lieftallige gezelschap van Merowyn en Tara. Om 11u vond er een open oecumenische dienst plaats rond het thema van verbondenheid waaraan alle aanwezige religies deel namen. Merowyn ging daarin voor voor de Wicca. Zij las Taliesin's Lied van Oorsprong voor. De dienst werd verder opgesierd door het koor Althea dat voor iedere religie een toepasselijk lied vertolkte. Voor ons brachten zij meerstemmig het bekende "We All Come From The Goddess". Het was een zeer stemmige en ingetogen dienst. Die middag gaf Tara zeer toepasselijk een workshop over "De Heks en haar Pentagram".

 • spir4
 • Tijdens het gans weekend was er een ontspannen goede sfeer tussen de standhouders en de bezoekers waarbij iedereen elkaars visie respecteerde en ervaringen uitgewisseld werden. Door de goede verstandhouding tussen de vertegenwoordigers heeft dit weekend de verschillende religies weer een klein stapje dichter bij elkaar gebracht. Het weekend werd rond 18u afgesloten doordat de verschillende standhouders hun symbool op het altaar terug in ontvangst namen en vermits het thema "verbondenheid" was heeft Amor de gekende Wicca-chant ingezet met dezelfde titel.

 • spir8
 • Onze dank gaat uit naar organisator Erwin Pelgrim terwijl we reeds uitkijken naar het volgend Spiritueel Weekend dat in 2012 georganiseerd wordt door The New Order of Druids in Antwerpen.

 • spir9